Contact - Dixieland Jazz

Go to content
De heer Fetze Pijlman en de heer Felix Montesdeoca werken belangeloos en hebben geen officiële verbintenis in de zin van de wet op artiestenregelingen dan wel als theaterbureau dan wel als artiestenbureau  en houden zich uitsluitend bezig met het belangeloos programmeren van jazz podia / jazz agenda’s ter promotie van de jazz !

El Sr. Fetze Pijlman y el Sr. Félix Montesdeoca trabajan desinteresadamente y no tienen ningún compromiso oficial en el sentido de la Ley de Ordenación de los Artistas ni como agencia de teatro ni como agencia de artistas y se dedican exclusivamente a la programación desinteresada de escenarios de jazz / agendas de jazz para promover el jazz!

Mr Fetze Pijlman and Mr Felix Montesdeoca work selflessly and have no official commitment within the meaning of the Act on Artist Regulations or as a theater agency or as an artist agency and are exclusively engaged in the selfless programming of jazz stages / jazz agendas to promote the jazz !
Back to content