Contact - Dixieland Jazz Band

Go to content
        


Fetze's Traditional Jazz Promotions

De heer Fetze Pijlman werkt belangeloos en heeft geen officiële verbintenis in de zin van de wet op artiestenregelingen dan wel als theaterbureau dan wel als artiestenbureau  en houdt zich uitsluitend bezig met het belangeloos programmeren van jazz podia / jazz agenda’s ter promotie van de jazz !

El Sr. Fetze Pijlman trabaja como programador sin fines de lucro en el sentido de arreglos fiscales de artistas oficiales y agencias de artistas, y solo participa en la programación sin fines de lucro de escenarios de jazz, agenda de jazz y ubicaciones de jazz.

Mr Fetze Pijlman works as non profit programmer in sense of official artists tax arrangements as well concernig artist agencies and is only involved in non profit programming of jazz stages, jazz agenda's and jazz locations.
Back to content