BBB Info - Dixieland Jazz

Go to content
Boschstraat  Banjo  Band
35e Boschstraat Banjo Jam Breda
18-19-20-21 May 2023
Dagelijkse Jam 13.00-18.00 uur - Daily Jam 13.00-18.00 hours - Tägliche Jam 13.00-18.00 Uhr
Terras Restaurant Gantau Village, Boschstraat 19 in Breda Holland
Nederlands -  English

Boschstraat Banjo Band Jam Beda Jazz Festval
Tijdens het  Breda Jazz Festival is er de Jazz Banjo Jam. Vanaf Hemelvaartsdag zijn we er weer dagelijks vanaf 13.00 uur op het terras van Chinees Eethuis Gantau Village, (Tel 076-5208929), Boschstraat 19 in Breda. Om 13:00 uur trappen we dan af (Le Grand Départ) met de signature tune Happy days are here again. Afhankelijk van het weer, de muzikale nablijvers en de publieke belangstelling gaan we graag door tot (laat) in de avond; ook op de vrijdag, zaterdag en zondag!

Deze banjo jam is in 1994 geinitieerd door de inmiddels overleden Hans de Roon uit Rotterdam. Deze fanatieke ukelele speler heeft in 1999 het plan opgevat om in Breda tijdens het Jazz Festival een eigen banjo jam op te zetten. Dit is een enorm succes geworden en banjoisten uit binnen en buitenland deden hier de afgelopen jaren aan mee.

Boschstraat Banjo Band Jam Beda Jazz Festival
During the Breda Jazz Festival it is the Jazz Banjo Jam. From Ascension Day we will be back daily from 1 pm on the terrace of the Chinese Eethuis Gantau Village, (Tel 076-5208929), Boschstraat 19 in Breda. At 1:00 PM we kick off (Le Grand Départ) with the signature tune Happy days are here again. Depending on the weather, the musical detainees and the public interest, we like to continue until (late) in the evening; also on Friday, Saturday and Sunday!

This banjo jam was initiated in 1994 by passed away Hans de Roon from Rotterdam. In 1999, this fanatic ukulele player conceived the plan to set up his own banjo jam in Breda during the Jazz Festival. This has become a huge success and banjoists from home and abroad have participated in this in recent years.
Veelgestelde vragen

Wie heeft de muzikale leiding?
Niemand. Mede gelet op het gegeven dat we maar 1x per jaar bij elkaar komen, vinden wij dit niet nodig. Desondanks proberen met name Donna Magermans en Janet Grootoonk regelmatig de muzikale anarchie binnen de perken te houden.

Waarom zijn jullie nooit in het officiële Festival Programma opgenomen?
Hier staan wij niet om te springen. Wij voelen ons dan namelijk, mochten wij hier ooit voor worden gevraagd, niet tot ons recht komen. Het spontane, ongeorganiseerde en pretentieloze karakter van de band willen we dan ook niet graag inruilen voor een geordend optreden. Los hiervan, gelet op de jarenlange gastvrijheid die we van de mensen van Gantau Village genieten, voelen wij er ook weinig voor het hele circus te verhuizen voor een tijdelijk verblijf op bijvoorbeeld de Grote Markt. Bovendien wordt er door onze vele en trouwe fans op gerekend dat we juist in de Boschstraat acte de présence geven. Aldoende hopen we dan ook nog vele jaren, al of niet als een gedoogorkest, in de luwte van het festival te kunnen spelen.

Kan iedereen komen meespelen?
Zoals bij Tableau de la troupe te lezen is hebben wij inmiddels een vaste groep muzikanten, echter bent u een geoefend en ervaren banjoist dan kunt u zich aanmelden om mee te doen. Meer dan eens werden we overspoeld door tal van aanwaaiers met als resultaat een frontlinie van bijv. 9 man, begeleid door 6 "bassen", 6 wasborden en aanvullend percussiewerk, het kon niet op. Vandaar dat dit gebeuren dan ook gezien moet worden als een reünie met een jamsession karakter.
Back to content